Mediakasvatuksen koulutukset

Mediakasvatuksen täydennyskoulutukset varhaiskasvattajille​

Mediamieli-verkkokoulutukset ovat uudenlaisia, varhaiskasvatuksen parissa toimiville ammattilaisille suunnattuja mediakasvatuksen koulutuksia, jotka ovat toteutettu yhteistyössä kasvatuksen ja verkkopedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Mediakasvatuksen koulutukset toteutuvat täysin verkossa osallistujalle itselleen sopivaan tahtiin, minkä ansiosta jokaisella varhaiskasvattajalla on mahdollisuus täydentää osaamistaan juuri niinä hetkinä, jotka hänen työhönsä sopivat. Käytössä on suomenkielinen ja helppokäyttöinen koulutusympäristö, josta materiaalit ovat osallistujien saatavilla vain yhden klikkauksen takana!

Mediamieli-verkkokoulutuksessa perehdytään varhaiskasvatuksen näkökulmasta mediaan, mediakulttuuriin, mediakasvatuksen keskeisiin käsitteisiin sekä sitä ohjaaviin näkökulmiin ja toimintatapoihin. Lisäksi tarkastellaan monilukutaidon ja medialukutaidon välistä vuorovaikutusta sekä lapsen ja mediailmiöiden keskinäistä suhdetta. Osallistujat pohtivat myös omaa mediakasvattuuttaan sekä mediapedagogiikkaa osana tekemäänsä varhaiskasvatustyötä. 

Mediamieli-koulutukset toteutuvat joustavasti, aina osallistujien aikataulujen mukaisesti. Koulutusympäristö ja materiaalit ovat yhden klikkauksen takana! Ei enää haastavia työaikasuunnitteluja tai pitkiä etäluentoja!

Mediamieli-koulutukset ovat suunniteltu alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa. Koulutuksen aiheet ja harjoitukset ovat käytännönläheisiä, ja syntyneet aidoista varhaiskasvatuksen ympäristöistä!

Mediamieli-koulutukset ovat suunniteltu alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa. Koulutuksen aiheet ja harjoitukset ovat käytännönläheisiä, ja syntyneet aidoista varhaiskasvatuksen ympäristöistä!

Miten Mediamieli-verkkokoulutus toimii?

1. Varaa koulutus henkilöstölle

Verkossa toteutuvat Mediamieli-koulutukset ajoitetaan teille sopivaan, noin yhden kuukauden ajanjaksoon. Voit varata koulutuksen kerrallaan juuri teidän tarpeidenne mukaisesti 4-15 hengelle. Kysy myös laajempia koulutuspaketteja!

Osallistujien koulutustaustalla ei ole väliä, sillä Mediamieli-verkkokoulutus sopii jokaiselle varhaiskasvattajalle.

2. Koulutusjakso alkaa!

Koulutus toteutuu suomenkielisessä ja helppokäyttöisessä koulutusympäristössä. Verkkokoulutuksen aikataulu on joustava: jokainen osallistuja voi itse vaikuttaa siihen, milloin hänelle on sopiva aika kuunnella eri aihe-alueiden luentoja sekä tehdä koulutuksen harjoituksia. 

Verkkokoulutus perustuu aina käytännönläheiseen vuorovaikutukseen: jokainen osallistuja saa aina yksilöllisen palautteen harjoituksistaan sekä vinkkejä mediakasvatukseen omassa työssään.

3. Koulutusjakson päätteeksi

Jokainen osallistuja saa Mediamieli-koulutuksen päätteeksi käyttöönsä suositun Mediamieli-ideapakin, jossa on käytännönläheisiä, valmiiksi ohjeistettuja ideoita mediakasvatuksen toteuttamiseksi.

Nämä ideat yhdessä Mediamieli-koulutuksen kanssa antavat jokaiselle varhaiskasvattajalle hyvät valmiudet toteuttaa pedagogisesti tavoitteellista mediakasvatusta monipuolisesti eri-ikäisten lasten parissa!

Osallistujien kokemuksia

Tämä kokonaisuus tuntui toimivalta. Olin tyytyväinen kokonaisuuteen. Selkeä rakenne ja sopiva kesto. Helppo suorittaa oman työn ohessa.
Hanne, Varhaiskasvatuksen opettaja
Koulutuksen rakenne ja sisällöt olivat helpot: harjoitukset oli sujuvaa nivoa osaksi arkista aherrusta. Kiitos myös valmiista ideapakista!
Tuuli, Varhaiskasvatuksen opettaja
Koulutuksen rakenne oli selkeä ja looginen. Valmiista ideapankista saan varmasti omaan työhön napattua kivoja ideoita.
Titta, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Käsitellyt aiheet olivat ajankohtaisia ja lähellä omaa työtä. Koin saaneeni Mediamieli-koulutuksesta runsaasti uusia ideoita.
Sari, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Kouluttaja oli todella hyvä ja innostava. Koulutusympäristöä oli helppo käyttää. Tehtävät mielenkiintoisia ja Mediamieli-ideapakki loistava!
Annika, Varhaiskasvatuksen opettaja
Kiitos hyvästä koulutuksesta! Tämä oli tosi hyödyllinen myös perhepäivähoitajalle. Selkeä materiaali ja hyvät esimerkit, joista sai monia ideoita omaan työhön!
Jemina, perhepäivähoitaja

Usein kysyttyä

Kenelle Mediamieli-verkkokoulutus sopii?

Mediamieli-koulutus sopii jokaiselle varhaiskasvattajalle koulutustaustaan, työkokemukseen tai omiin mediataitoihin katsomatta. Aiempia mediakasvatukseen liittyviä opintoja tai koulutuksia ei edellytetä. Myöskään laajaa tieto- ja viestintäteknologista osaamista ei tarvita. Riittää siis, kunhan tietokoneen ja sähköpostin peruskäyttö ovat hallinnassa!

Mediamieli-koulutukset toteutuvat sähköisessä koulutusympäristössä eivätkä siten ole sidottuja tiettyihin päiviin ja kellonaikoihin. Toteutuminen on näin joustavaa ja osallistujat voivat itse vaikuttaa koulutuksen aikatauluun. 

Miksi valita henkilöstölle Mediamieli-koulutus?

Mediamieli-koulutusten moniammatillisessa suunnittelutyössä on ollut mukana mediakasvatuksen, varhaiskasvatuksen sekä verkkopedagogiikan asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti verkkopedagogiikan oppimisympäristöjä, jotka ovat helppokäyttöisiä ja mahdollistavat aktiiviset vuorovaikutustilanteet kouluttajan sekä osallistujien kesken. Mediamieli-koulutuksen myötä varhaiskasvattajat hyödyntävät median tarjoamia pedagogisia mahdollisuuksia entistäkin monipuolisemmin sekä toteuttavat mediakasvatusta eheytetysti osana muuta kasvatuskokonaisuutta.

Meillä on jo omaa mediaosaamista. Onko Mediamieli-koulutus enää tarpeen?

Onko henkilöstössänne jo esimerkiksi digitutoreita tai mediavastaavia? Hienoa! Mediamieli-koulutukset täydentävät omaa sisäistä mediaosaamistanne, kuten varhaiskasvatuksessa jo toteutuvaa mediapedagogiikkaa sekä eri medialaitteiden käyttöä. Median muuttuessa ja muovautuessa jatkuvasti haastaa se myös mediakasvattajaa kasvamaan ja kehittymään ammatillisesti. Tähän matkaan Mediamieli-koulutus tarjoaa uusia näkökulmia, ajatuksia ja ideoita!

Mikä on Mediamieli-ideapakki?

Mediamieli-koulutuksen päätteeksi osallistujat saavat käyttöönsä Mediamieli-ideapakin, joka sisältää eri ikäryhmille valmiiksi suunniteltuja ideoita, joiden avulla mediakasvatusta on helppo tuoda osaksi ryhmän toimintaa.  Ideapakin suunnitteluvaiheessa on huomioitu erityisesti varhaiskasvatuksen arki ja pedagogisuus siten, että ideat ovat mahdollisimman selkeitä ja tukevat lasten eri ikäryhmien pedagogisia tavoitteita. Mediamieli-ideapakki on suosittu koulutuksesta toiseen ja se on koettu erinomaiseksi tueksi mediakasvatuksen toteuttamiseen!